13 Jun

Solidarität mit den Studierenden in Polen

Wir solidarisieren uns mit den Studierenden, die in Warschau und Krakau Räume der Universitäten besetzen um gegen den geplanten Angriff auf die Autonomie der Universitäten im neuen Hochschulgesetz zu protestieren. Die Universitäten sind in Polen aber auch hier in Deutschland, trotz aller Kritik an ihren Herrschaftsfunktionen ein wichtiger Bestandteil einer emanzipativen Bewegung die sich gegen den Status Quo richtet und diesen analysiert und interpretiert. Dass der polnische Staat diese Orte angreift, verwundert nicht. Die rechtskonservative Regierungspartei PIS und ihr Wissenschafts- und Bildungsminister Gowin versuchen, so wie an vielen anderen Stellen in der Gesellschaft, potenzielle Kritik im Keim zu ersticken und die Universitäten ihrer faschistoiden Politik zu unterwerfen. Wir stehen mit den polnischen Studierenden und allen anderen, die sich für eine freie Universität einsetzen, gegen einen solchen Eingriff in die Hochschulen, denn Wissenschaft wird wertlos, wenn sie Staats- oder Wirtschaftsinteressen untergeordnet wird.

Nauka niepodległa !


Wyrażamy solidarność z protestującymi studentami i studentkami, którzy okupują pomieszczenia akademickie w Warszawie i Krakowie w ramach protestu przeciwko atakowi na autonomię uniwersytetów w planowanej ustawie o szkolnictwie wyższym. Pomimo wszelkiej krytyki ich własnej, władczej roli, uniwersytety stanowią zarówno w Polsce jak i w Niemczech ważny element ruchu emancypacyjnego skierowanego przeciwko statusowi quo. Nie jest niczym zadziwiającym, iż państwo polskie próbuje te miejsca zaatakować. Rządząca partia PiS wraz z jej ministrem Jarosławem Gowinem próbują udusić zalążek potencjalnej krytyki i podporządkować uczelnie wyższe swojej faszystoidalnej polityce, podobnie jak to czynią w wielu innych miejscach w społeczeństwie. Stoimy razem z polskimi studentami i studentkami oraz wszystkimi, którzy walczą o wolne uniwersytety i angażują się przeciwko podobnym atakom na uczelnie wyższe. Nauka staje się bezwartościowa, gdy się ją podporządkowuje interesom państwowym lub ekonomicznym.

Nauka niepodległa!